Usluge Archives | Stranica 2 od 2 | Curkov
CAD/CAM

CAD/CAM

CAD/CAM Projektiranje s pomoću računala / Proizvodnja s pomoću računala (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing) Prema dostavljenoj dokumentaciji u vidu nacrta izrađujemo model te na temelju njega pišemo program za proizvodnju s pomoću računala koji se...