Naslovnica | Curkov

ČURKOV

Strojarska proizvodnja i usluge

CAD - Computer Aided Design

Korištenje računalnog prikaza nacrta u svrhu projektiranja i konstruiranja budućeg tehničkog predmeta radi vizualizacije, planiranja proizvodnje i proračuna troškova materijala…

CAM - Computer Aided Manufacture

Izrada programa za korištenje na CNC ( numerički vođeni ) alatnim strojevima. Ujedinjuje se projektiranje i proizvodnja…

CNC Glodanje

Glodanje je postupak obrade materijala odvajanjem čestica. Postupkom glodanja možemo vršiti obradu ravnih ploha, žlijebova, utora te još mnogo drugih operacija. Obavlja se alatima s jednom ili više jednakih oštrica pri čemu svaka od oštrica uklanja materijal kako bi dobili željeni konačan proizvod.

CNC Tokarenje

Tokarenje je postupak obrade odvajanjem čestica na obratcima rotacijskih površina ( valjkastih proizvoda ). Izvodi se na alatnim strojevima tokarilicama gdje obradak obavlja gibanje ( rotaciju ) dok alat vrši posmično, pripremno i dostavno gibanje. Za izradu tokarskih noževa koriste više vrsta materijala ovisno o zahtjevima posla

Elektroerozija

Elektroerozija je postupak pri kojem se kao alat koristi bakrena ( u većini slučajeva ) elektroda. Princip rada sastoji se u električnom pražnjenju između alata ( katode ) i obratka ( anode ) koji su priključeni na istosmjernu struju i uronjeni u dielektričnu tekućinu. Na mjestu preskakanja iskre dolazi do zagrijavanja i taljenja materijala pri temperaturama od 6000 do 12000 stupnjeva. Elektroerozija se najčešće primjenjuje pri obradi teškoobradivih ali elektrovodljivih materijala ili pri obradi površina kompliciranog oblika.

Plansko brušenje

Brušenje u strojarstvu je postupak oblikovanja materijala odvajanjem čestica, čime postižemo glatke površine, točne izmjere ili potreban oblik ( u slučaju oštrenja alata ). Brušenje se obavlja brusnim alatom koji se sastoji od mnoštva oštrica i šiljaka kristalnih zrnaca vezanih ( na primjer ) silikatnim vezivom i zbijenim u kompaktnu cjelinu. Brusni alat je najčešće kamena ploča okruglog oblika.

Izrada alata i naprava

Izrada van standardnih reznih alata prema zahtjevu naručitelja .

Istaknuti projekti

Indikator stanja ulja

Kučište kamere

Troosna obrada

Izrada složenog oblika

Dobavljači alata i opreme:

Naši kupci:

Čurkov - Strojarska proizvodnja i usluge

}

PON-PET 07:00 - 15:00
SUBOTA 08:00 - 13:00

Pošaljite nam poruku